بنیاد کرامت

امدادرسانی به محرومین و ارائه ی خدمات ارزنده به ایشان، ماموریت اصلی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی بوده که ضمن آن اولویت های فرهنگی و تربیتی موثر و ماندگار را در نظر دارد. از این رو برنامه ریزی و بسترسازی جهت رفع نیازهای فرهنگی اقشار محروم در طراحی و اولویت دهی برنامه های بنیاد مورد توجه بوده است.
پروژه ی “بانی زیارت” به منظور اعزام اقشار محروم به زیارت عتبات عالیات، ذیل اهداف فرهنگی و تربیتی بنیاد کرامت دنبال می شود.